Öresundskraft Stadshubb

I februari 2017 skapade Öresundskraft Sveriges första öppna stadshubb för IoT. Den innehåller en trådlös infrastruktur som med hjälp av radioteknik, LoRaWAN , gör det möjligt att kommunicera med sensorer. LoRaWAN är en teknik som utvecklar specifikationer för att kommunicera med sensorer på ett energisnålt sätt, vilket gör att man kan använda sensorer med batterier upp till 10-15 år.

Sensorerna kan rapportera i princip allt, t ex position, rörelse, fukt, temperatur, ljusstyrka, ljudnivå. Via en central mottagare, en så kallad basstation, och det befintliga fibernätet, förmedlas informationen i krypterad form till respektive ägare. Säkerheten är central i utvecklingen av LoRaWAN-tekniken. Trafiken är krypterad i flera steg vilket gör det säkert för användarna.

 

Visste du att:

  • Tekniken kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och säker dataöverföring.
  • Dubbelriktad kommunikation möjliggör även styrning via Stadshubben.
  • Omedelbar information om inträngande fukt, öppna dörrar eller höga temperaturer kan korta stilleståndstider, sänka underhållskostnader och förbättra effektivitet i våra kunder vardag.
  • Stadshubben bygger på en öppen affärsmodell vilket gör den konkurrensneutrala, precis som Stadsnätet .

Kontakt Öresundskraft Stadshubb


Jakob Troedsson
Säljare Stadshubb / IoT
jakob.troedsson@oresundskraft.se 
042-490 3525

 

För exempel på sensorer, tillverkare och användningsområden, besök Öresundskrafts samverkanskluster för IoT - StadshubbsAlliansen

Läs mer här